Fiscaal nieuws

Keuze auto zakelijk of privé

Keuze auto zakelijk of privé - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Zondag 16 december 2018 - Als u een auto zowel zakelijk als privé gebruikt, kunt u er onder omstandigheden voor kiezen de auto alsprivé- of als ondernemingsvermogen aan te merken. 

Deze ‘etiketteringskeuze' moet voor de inkomstenbelasting en de omzetbelasting afzonderlijk worden gemaakt. Bij deze keuze moet rekening worden gehouden met factoren als privébijtelling, aftrek van omzetbelasting, correctie omzetbelasting wegens privégebruik, gereden kilometers, brandstof en verzekeringen. Uw adviseur kan u helpen bij het maken van uw keuze.

Keuze auto zakelijk of privé - Copyright Thinkstock
© Thinkstock
Keuze auto zakelijk of privé

Zondag 16 december 2018 - Als u een auto zowel zakelijk als privé gebruikt, kunt u er onder omstandigheden voor kiezen de auto alsprivé- of als ondernemingsvermogen aan te merken. 

 

Ruimere werking sportvrijstelling in de btw

Ruimere werking sportvrijstelling in de btw - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Dinsdag 11 december 2018 - Werkt u in de sportsector? De Nederlandse sportvrijstelling wordt verruimd. 

Op dit moment geldt de sportvrijstelling alleen voor organisaties zonder winstoogmerk. Het moet daarbij gaan om de sportdiensten aan hun leden. In het Belastingplan 2019 is een verruiming van de huidige sportvrijstelling opgenomen. Naast het aanbieden van sportmogelijkheden aan leden wordt ook de sportmogelijkheid voor niet-leden vrijgesteld van btw. De aanpassing heeft ook invloed op de btw-behandeling van de exploitatie van sportaccommodaties. Behalve het aanbieden van de sportmogelijkheid worden ook de diensten die nauw samenhangen met de beoefening van sport vrijgesteld. Een sportaccommodatie valt hier onder.

Ruimere werking sportvrijstelling in de btw - Copyright Thinkstock
© Thinkstock
Ruimere werking sportvrijstelling in de btw

Dinsdag 11 december 2018 - Werkt u in de sportsector? De Nederlandse sportvrijstelling wordt verruimd. 

 

U kunt verliezen nog maar 6 jaar verrekenen

U kunt verliezen nog maar 6 jaar verrekenen - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Woensdag 5 december 2018 - Het aantal jaren dat u verliezen in de vennootschapsbelasting met toekomstige winsten kunt verrekenen, was 9 jaar. Dat kan vanaf 2019 nog maar 6 jaar. U kunt dus:  

verlies over 2016 verrekenen tot 2025verlies over 2017 verrekenen tot 2026verlies over 2018 verrekenen tot 2027verlies over 2019 verrekenen tot 2025verlies over 2020 verrekenen tot 2026verlies over 2021 verrekenen tot 2027

U kunt verliezen nog maar 6 jaar verrekenen - Copyright Thinkstock
© Thinkstock
U kunt verliezen nog maar 6 jaar verrekenen

Woensdag 5 december 2018 - Het aantal jaren dat u verliezen in de vennootschapsbelasting met toekomstige winsten kunt verrekenen, was 9 jaar. Dat kan vanaf 2019 nog maar 6 jaar. U kunt dus:  

 

Betalingen in 2018 tegen 6%-tarief

Betalingen in 2018 tegen 6%-tarief - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Maandag 3 december 2018 - Het kabinet wil het lage btw-tarief verhogen van 6% naar 9%. Deze verhoging van het lage btw-tarief moet gaan gelden vanaf 1 januari 2019. Het nieuwe tarief heeft gevolgen voor: uw administratieprijzen van goederen en dienstenfacturatie en btw-aangifte bij de jaarovergangDaarom is het belangrijk dat u zich nu al voorbereidt op deze wijziging.  

Betalingen in 2018 tegen 6%-tariefLevert u goederen of diensten in 2019, maar heeft uw klant al in 2018 betaald? Dan geldt hiervoor het btw-tarief van 6%. Denk hierbij bijvoorbeeld aan concert- of seizoenkaarten die in 2018 worden betaald, terwijl de evenementen pas in 2019 plaatsvinden. Pas voor betalingen vanaf 1 januari 2019 geldt het btw-tarief van 9%.

Let op! Maakt u in 2018 offertes voor goederen of diensten die u in 2019 gaat leveren en betaald krijgt? Dan moet u nu al een btw-tarief van 9% rekenen.

Betalingen in 2018 tegen 6%-tarief - Copyright Thinkstock
© Thinkstock
Betalingen in 2018 tegen 6%-tarief

Maandag 3 december 2018 - Het kabinet wil het lage btw-tarief verhogen van 6% naar 9%. Deze verhoging van het lage btw-tarief moet gaan gelden vanaf 1 januari 2019. Het nieuwe tarief heeft gevolgen voor: uw administratieprijzen van goederen en dienstenfacturatie en btw-aangifte bij de jaarovergangDaarom...

 

Verlaging tarieven vennootschapsbelasting op komst

Verlaging tarieven vennootschapsbelasting op komst - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Donderdag 29 november 2018 - De vennootschapsbelasting gaat stapsgewijs omlaag. Het reguliere tarief gaat van 25% naar 22,55% in 2020 en uiteindelijk 20,5% in 2021. 

Het verlaagde tarief voor winst tot en met € 200.000 (‘MKB-tarief') gaat van 20% naar 19% in 2019, 16,5% in 2020 en uiteindelijk 15% in 2021.

Verlaging tarieven vennootschapsbelasting op komst - Copyright Thinkstock
© Thinkstock
Verlaging tarieven vennootschapsbelasting op komst

Donderdag 29 november 2018 - De vennootschapsbelasting gaat stapsgewijs omlaag. Het reguliere tarief gaat van 25% naar 22,55% in 2020 en uiteindelijk 20,5% in 2021. 

 

Aftrekposten in box 1 geleidelijk naar basistarief (2020)

Aftrekposten in box 1 geleidelijk naar basistarief (2020) - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Donderdag 29 november 2018 - Met ingang van 1 januari 2020 wordt het tarief waartegen aftrekbare kosten met betrekking tot een eigen woning (zoals hypotheekrenteaftrek) in box 1 in aanmerking worden genomen versneld afgebouwd.

Voor de volgende aftrekposten gaat hetzelfde gelden:- de ondernemersaftrek;- de 14%-MKB-winstvrijstelling;- de terbeschikkingstellingsvrijstelling;- de persoonsgebonden aftrek (in 2018: partneralimentatie, uitgaven voor specifieke zorgkosten, weekenduitgaven voor gehandicapten, scholingsuitgaven, uitgaven voor monumentenpanden, aftrekbare giften en – op grond van overgangsrecht – verliezen op beleggingen in durfkapitaal).

Deze aftrekposten kunnen uiteindelijk in 2023 slechts tegen het basistarief van 37,05% in aftrek worden gebracht en niet meer tegen het toptarief van 49,5%. Dit scheelt 12,45%! Met name over alimentatie zijn veel vragen gesteld, omdat dit forse inkomenseffecten kan hebben. Bevestigd is dat voor nieuwe situaties bij het vaststellen van de alimentatienormen rekening zal worden gehouden met het lagere voordeel van de aftrek van alimentatie. Voor bestaande situaties kan de fiscale wijziging aanleiding zijn om bestaande afspraken te herzien. Partijen kunnen in onderling overleg, via een mediator, advocaat of rechter tot herziening overgaan.

Aftrekposten in box 1 geleidelijk naar basistarief (2020) - Copyright Thinkstock
© Thinkstock
Aftrekposten in box 1 geleidelijk naar basistarief (2020)

Donderdag 29 november 2018 - Met ingang van 1 januari 2020 wordt het tarief waartegen aftrekbare kosten met betrekking tot een eigen woning (zoals hypotheekrenteaftrek) in box 1 in aanmerking worden genomen versneld afgebouwd.

 

Borgstellingsprovisie bedingen bij uw bv

Borgstellingsprovisie bedingen bij uw bv - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Zondag 25 november 2018 - Staat u als dga in privé borg voor een door de bank aan uw bv verstrekte lening, dan moet u hiervoor een vergoeding bedingen bij uw bv. 

De bank kan u immers in privé aanspreken om de schuld, inclusief rente, te betalen als uw bv hiertoe niet in staat is. Het is aan te raden een zakelijke borgstellingsprovisie bij uw bv in rekening te brengen om te voorkomen dat de Belastingdienst dit (eventueel zelfs met boetes) corrigeert. De vergoeding voor de borgstelling wordt beschouwd als een voordeel volgens de terbeschikkingstellingsregeling en belast als resultaat uit overige werkzaamheden in box 1. Uw bv kan de vergoeding aftrekken.

Borgstellingsprovisie bedingen bij uw bv - Copyright Thinkstock
© Thinkstock
Borgstellingsprovisie bedingen bij uw bv

Zondag 25 november 2018 - Staat u als dga in privé borg voor een door de bank aan uw bv verstrekte lening, dan moet u hiervoor een vergoeding bedingen bij uw bv. 

 

Valse e-mails in omloop over betalingsachterstand 2016-2017

Valse e-mails in omloop over betalingsachterstand 2016-2017 - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Donderdag 22 november 2018 - De Belastingdienst meldt dat er valse e-mails (phishing) in omloop zijn. Deze e-mails gaan over een betalingsachterstand die u nog moet betalen. Betaal niet! .

Dit zijn geen mails van de Belastingdienst. Verwijder ze direct.Er zijn 2 varianten in omloop. In de ene wordt u gevraagd om € 65,70 over te maken, in de andere wordt een bedrag van € 459,70 genoemd. Ook wordt er voor het overmaken een rekeningnummer genoemd dat niet van de Belastingdienst is. Betaal daarom niet. De Belastingdienst vraagt nooit via e-mail om betalingen te doen.

Valse e-mails in omloop over betalingsachterstand 2016-2017 - Copyright Thinkstock
© Thinkstock
Valse e-mails in omloop over betalingsachterstand 2016-2017

Donderdag 22 november 2018 - De Belastingdienst meldt dat er valse e-mails (phishing) in omloop zijn. Deze e-mails gaan over een betalingsachterstand die u nog moet betalen. Betaal niet! .

 

Dividenduitkeringen door dga's

Dividenduitkeringen door dga's - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Donderdag 22 november 2018 - De komende jaren verlaagt het kabinet de vennootschapsbelasting. Maar de eerder geplande verlenging van de eerste tariefschijf gaat niet meer door. De grens tot waar het lage tarief geldt, blijft liggen op € 200.000. Het lage tarief daalt na 2018 stapsgewijs naar 15% in 2021. Het tarief over de belastbare winst boven € 200.000 daalt gelijktijdig tot 20,5%.

Als dga betaalt u over de winst na vennootschapsbelasting later nog inkomstenbelasting in box 2. Dat tarief gaat juist vanaf 2020 omhoog van 25% naar uiteindelijk 26,9% in 2021. Tijdens de parlementaire behandeling in de Tweede Kamer van het Pakket Belastingplan 2019 is de vraag aan de orde geweest of het niet oneerlijk is dat over dividenduitkeringen vanaf 2020 meer belasting moet worden betaald over nu al bestaande winstreserves in de bv. Staatssecretaris Menno Snel van Financiën is echter niet van plan om voor bestaande winstreserves een overgangsmaatregel in het leven te roepen. Wilt u dus nog winsten uit uw bv uitkeren tegen een tarief van 25%, dan moet u dit uiterlijk op 31 december 2019 doen.

Dividenduitkeringen door dga's - Copyright Thinkstock
© Thinkstock
Dividenduitkeringen door dga's

Donderdag 22 november 2018 - De komende jaren verlaagt het kabinet de vennootschapsbelasting. Maar de eerder geplande verlenging van de eerste tariefschijf gaat niet meer door. De grens tot waar het lage tarief geldt, blijft liggen op € 200.000. Het lage tarief daalt na 2018...

 

Door ex-echtgenoot voor ex betaalde hypotheekrente niet aftrekbaar

Door ex-echtgenoot voor ex betaalde hypotheekrente niet aftrekbaar - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Donderdag 22 november 2018 - De Hoge Raad heeft op 16 november 2018 een beslissing genomen in de volgende zaak:Een man en een vrouw zijn gescheiden en de man is in de echtelijke koopwoning blijven wonen. De woning is gemeenschappelijk eigendom van de man en de vrouw. Sinds de scheiding neemt de man alle woonlasten voor zijn rekening. 

In geschil of de man de ter zake van de vrouw betaalde hypotheekrente en premies levensverzekering in aanmerking kan nemen als aftrekbare alimentatie. Ons hoogste rechtscollege, de Hoge Raad heeft deze vraag ontkennend beantwoord. 

Door ex-echtgenoot voor ex betaalde hypotheekrente niet aftrekbaar - Copyright Thinkstock
© Thinkstock
Door ex-echtgenoot voor ex betaalde hypotheekrente niet aftrekbaar

Donderdag 22 november 2018 - De Hoge Raad heeft op 16 november 2018 een beslissing genomen in de volgende zaak:Een man en een vrouw zijn gescheiden en de man is in de echtelijke koopwoning blijven wonen. De woning is gemeenschappelijk eigendom van de man en...

 

Blijf op de hoogte

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste fiscale nieuws.

Aangesloten bij:

hummelenhummel rb

hummelenhummel noab

sbrconnected

Bel mij terug

Ongeldige invoer

Vul uw telefoonnummer in aub

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer