Dienstverlening volgens
heldere afspraken

Bij Hummel & Hummel kunt u rekenen op maatwerk in financiële en fiscale dienstverlening. We werken voor u op basis van heldere jaarlijkse afspraken en rusten pas, als u tevreden bent met de uitgevoerde werkzaamheden.

Bestede uren brengen we achteraf in rekening, of volgens voordelige vaste (jaar-)prijzen bij meerjarige contracten. We investeren namelijk graag in duurzame relaties. Zo weet u op voorhand precies, waar u aan toe bent.

Financiële administratie

DE BETROUWBARE BASIS VOOR UW ONDERNEMING

Een solide financiële administratie vormt de basis van uw onderneming. Het geeft u toegang tot de informatie die u nodig heeft om uw bedrijf goed aan te sturen, te groeien, externe partijen te interesseren, de juiste markten aan te boren, slimme beslissingen te nemen en passende investeringen te doen.

Hummel & Hummel zorgt voor betrouwbare financiële data én maakt de vertaalslag van deze gegevens naar overzichtelijke en bruikbare informatie voor uw management, de Belastingdienst, financiers en overige stakeholders. Onze diensten in vogelvlucht:

 • Opzetten, voeren en controleren van de financiële administratie
 • Verzorgen belastingaangiften
 • Debiteurenbeheer
 • Opmaken/controleren jaarrekeningen
 • Opmaken balans, opstellen winst- en verliesrekening
 • Opstellen van financiële overzichten en begrotingen maken van duidelijke afspraken

Onze administrateurs voeren het werk voor u uit bij ons op kantoor, of bij u in de onderneming, gebruikmakend van uw eigen financiële systemen en structuur. Net, waar u de voorkeur aan geeft.

Meer weten?

Salaris­administratie

TOT IN DE PUNTJES

Een goede personeels- en salarisadministratie vereist tijd, kennis en alertheid. Maar waarom zou u het allemaal zelf doen, als u gebruik kunt maken van de expertise van Hummel & Hummel?

Met alle plezier – en verstand van zaken – verzorgen wij alles tot in de puntjes. Zo verwerken wij de door u aangeleverde loonmutaties, dienen voor u de aangifte loonheffingen in en leveren u periodiek:

 • Alle salarisstroken in tweevoud
 • De benodigde gegevens voor de aangifte loonheffingen
 • Betaallijsten of betaalbestanden met de nettolonen
 • Loonjournaalpost (optioneel)

Wilt u écht zorgeloos ondernemen? U kunt ook bij ons terecht voor:

 • Berekenen van de salariskosten voor de werkgever
 • Maken van proforma bruto/netto of netto/bruto berekeningen
 • Toepassen van de werkkostenregeling
 • Verzorgen van ziek- en hersteldmeldingen
 • Verzorgen van meldingen aan bedrijfsvereniging, Belastingdienst, pensioenfondsen en uitvoeringsinstellingen
 • Verzorgen van jaaropgaven voor de werknemers
 • Adviseren over en het opstellen van arbeidsovereenkomsten en wijzigingen of aanpassingen
 • Verzorgen van werkgeversverklaringen
 • Advies bij vragen over arbeidsrecht en arbeidsvoorwaarden

Hummel & Hummel heeft ruime ervaring op het gebied van personeelszaken in het algemeen en in het voeren van een loonadministratie in het bijzonder.

Nog vragen over onze aanpak?

Fiscale zaken

ALLROUND IN BELASTINGADVIES

Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, loonbelasting, omzetbelasting: belastingen en ondernemerschap zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Gelukkig hoeft de aangifte ervan u geen hoofdbrekens te bezorgen.

Terwijl u blijft ondernemen, doen wij bij Hummel & Hummel waar we goed in zijn: zeker stellen, dat u steeds optimaal gebruik maakt van aftrekposten, vrijstellingen, werkkostenregeling en andere wettelijk toegestane mogelijkheden. En natuurlijk beschikken onze door de wol geverfde belastingadviseurs te allen tijde over actuele kennis van fiscale wet- en regelgeving én bijbehorende valkuilen.

Heeft u te maken hebt met kapitaalbelasting, dividendbelasting, schenkings- en/of successierechten? Ook daarover adviseren wij uw graag. Net als over bijvoorbeeld de fiscale consequenties van een voorgenomen wijziging van rechtsvorm van uw onderneming, over bedrijfsoverdracht, pensioenregelingen, reorganisaties of uw fiscale privésituatie.

Belastingadvies op maat?

Advies & Begeleiding

MEERWAARDE VOOR ONDERNEMERS

Van Hummel & Hummel mag u meer verwachten dan het doorvoeren van mutaties of boeken van uw facturen. Wij denken en kijken graag met u mee waar het anders of beter kan. Kunt u kosten besparen? Is de gekozen rechtsvorm nog geschikt? Voldoet de pensioenregeling nog? Wij zien advies als integraal onderdeel van onze dienstverlening: daar heeft u gewoon meer aan.

Heeft u specifieke ondernemersvragen? Ons ervaren team adviseert en ondersteunt ook op het gebied van:

 • Bedrijfsovername en -opvolging
 • Reorganisatie; investeringen
 • (her)Financiering
 • Waardebepaling van uw onderneming
 • P&O gerelateerde financiële vraagstukken zoals (secundaire) arbeidsvoorwaarden

De dagelijks risico’s van uw onderneming zijn ook van invloed op uw privésituatie. Heeft u hier vragen over? Is bijvoorbeeld uw pensioen toereikend? Hebt u een arbeidsongeschiktheidsverzekering nodig? Wat zijn de consequenties voor uw bedrijf en uw gezin als u uitvalt of komt te overlijden? Met onze risicoanalyse komt u niet voor verrassingen te staan. Een must voor iedere ondernemer.

Welke ondernemersvragen heeft u?

© - Hummel en Hummel