Skip to main content

Wet Arbeidsmarkt in Balans

Met ingang van 1 januari 2020 is de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) van toepassing; een wet met verstrekkende gevolgen voor u en uw personeel.

De overheid wil dat vaste contracten minder vast worden en dat flex contracten minder flex worden. De WAB moet dat mogelijk gaan maken. U kunt in de toekomst makkelijker afscheid nemen van uw mensen met een vast contract. Wel gaat u dat meer geld kosten. Ook gaat het afscheid nemen van mensen met een tijdelijk contract u straks geld kosten. Dat is nu niet zo. Ook andere kosten van het hebben van flex personeel of het inhuren ervan nemen toe.

De gevolgen van de WAB zijn groot. U zult daarbij keuzes moeten maken. Keuzes die geld kosten. Maar de WAB biedt ook mogelijkheden om anders met uw personeelsbeleid om te gaan. Wees er snel bij, want de wet gaat al in per 1 januari 2020 en u moet de nodige voorbereidingen gaan treffen. Een aantal van die voorbereidingen kunt u nu al treffen, zoals ten aanzien van tijdelijke contracten van mensen die dit jaar 2 jaar indienst zijn en die u zou willen verlengen met nog een keer een tijdelijk contract. Maar ook ten aanzien van uw salarisadministratie moet u veranderingen doorvoeren.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/arbeidsovereenkomst-en-cao/plannen-kabinet-voor-meer-balans-tussen-vast-werk-en-flexwerk

Mochten er nog vragen zijn dan kunt u contact opnemen met onze medewerkers.